Hexa Apple Store
iPhone
Apple iPad Mini
Apple Watch

BẢNG GIÁ IPHONE LIKENEW 99%

 

-  Sản phẩm được bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 06 tháng sử dụng

-  Sản phẩm bao gồm sạc, cáp

- Tặng ốp lưng, tặng dán màn hình cường lực.

- Hỗ trợ trả góp 0%

- Trợ giá tai phone zin bốc máy 6,6s chỉ 200.000 đ, 7-X chỉ 400.000 đ

-  Freeship trong Hồ Chí Minh

SẢN PHẨM

DUNG LƯỢNG

(Gb)

TÌNH TRẠNG

GIÁ BÁN

(VND)

iPhone Xs Max

Black

Silver

Gold

64

LL, Likenew 99%

        22,000,000

        22,200,000

        22,700,000

Black

Silver

Gold

256

LL, Likenew 99%

        24,300,000

        24,500,000

        25,000,000

Black

Silver

Gold

512

LL, Likenew 99%

        26,800,000

        27,200,000

        28,000,000

Black

Silver

Gold

64

ZP, Likenew 99%

        22,800,000

        23,000,000

        23,500,000

Black

Silver

Gold

256

ZP, Likenew 99%

        25,100,000

        25,300,000

        25,800,000

Black

Silver

Gold

512

ZP, Likenew 99%

        27,600,000

        28,000,000

        28,800,000

iPhone Xs

Black

Silver

Gold

64

LL, Likenew 99%

        18,100,000

        18,600,000

        18,800,000

Black

Silver

Gold

256

LL, Likenew 99%

        21,100,000

        21,600,000

        21,800,000

Black

Silver

Gold

512

LL, Likenew 99%

        24,100,000

        24,600,000

        24,800,000

iPhone XR

Black/White/Blue/Yellow/Coral/Red

64

LL, Likenew 99%

        14,100,000

Black/White/Blue/Yellow/Coral/Red

128

LL, Likenew 99%

        15,100,000

Black/White/Blue/Yellow/Coral/Red

256

LL, Likenew 99%

        16,200,000

iPhone X

Black

Silver

64

LL, Likenew 99%

        15,000,000

        15,300,000

Black

Silver

256

LL, Likenew 99%

        16,000,000

        16,300,000

iPhone 8 Plus

Black

Silver

Gold

Red

64

LL, Likenew 99%

        11,500,000

        11,800,000

        12,000,000

        12,300,000

Black

Silver

Gold

Red

256

LL, Likenew 99%

        13,500,000

        13,800,000

        14,000,000

        14,100,000

iPhone 8

Black

Silver

Gold

Red

64

LL, Likenew 99%

         8,500,000

         8,500,000

         8,800,000

         9,100,000

Black

Silver

Gold

Red

256

LL, Likenew 99%

        10,300,000

        10,300,000

        10,600,000

        11,000,000

iPhone 7 Plus

Matte Black

Silver

Gold

Rose

32

LL, Likenew 99%

          8,500,000

          8,300,000

          8,300,000

          8,300,000

Matte Black

Jet Black

Silver

Gold

Rose

Red

128

LL, Likenew 99%

          9,500,000

          9,300,000

          9,300,000

          9,500,000

          9,300,000

          9,700,000

iPhone 7

Matte Black

Silver

Gold

Rose

32

LL, Likenew 99%

          5,400,000

          5,300,000

          5,400,000

          5,200,000

Matte Black

Jet Black

Silver

Gold

Rose

Red

128

LL, Likenew 99%

          6,400,000

          6,100,000

          6,300,000

          6,400,000

          6,100,000

          6,600,000

iPhone 6s Plus

Gray

Silver

Gold

Rose

16

LL, Likenew 99%

          5,800,000

          5,800,000

          6,000,000

          5,800,000

Gray

Silver

Gold

Rose

64

LL, Likenew 99%

          6,800,000

          6,800,000

          7,000,000

          6,800,000

iPhone 6s

Gray

Silver

Gold

Rose

16

LL, Likenew 99%

          3,800,000

          3,900,000

          4,000,000

          3,800,000

Gray

Silver

Gold

Rose

64

LL, Likenew 99%

          4,700,000

          4,800,000

          4,900,000

          4,700,000

iPhone 6 Plus

Gray

Silver

Gold

16

LL, Likenew 99%

          5,000,000

          5,000,000

          5,200,000

Gray

Silver

Gold

64

LL, Likenew 99%

          5,800,000

          5,800,000

          6,000,000

iPhone 6

Gray

Silver

Gold

16

LL, Likenew 99%

          3,500,000

          3,500,000

          3,700,000

Gray

Silver

Gold

64

LL, Likenew 99%

          4,000,000

          4,000,000

          4,200,000

iPhone SE

Gray

Silver

Gold

Rose

16

LL, Likenew 99%

          3,300,000

          3,300,000

          3,400,000

          3,300,000

Gray

Silver

Gold

Rose

64

LL, Likenew 99%

          4,000,000

          4,000,000

          4,100,000

          4,000,000

gallery/iphone-xs-and-iphone-xs-max